Hållbart ledarskap

Coachande samtal för dig som strävar efter ett mer autentiskt ledarskap där dina egna livsvärderingar får ta större plats.

Vi lever i en komplex värld, där vi ska klara av att prestera både på jobbet och hemma. Hur kan du hitta en balans där du kan vara dig själv i alla situationer?

Tillsammans utforskar vi din kreativitet, din lust och dina naturliga drivkrafter och ser hur det går att matcha mot de utmaningar du möter i ditt yrkesliv

Hur går det till?
Coachningen inleds med ett eller flera samtal för att gå igenom vad du önskar hjälp med och vad du behöver fokusera på för att nå dina mål. Tillsammans kommer vi överens om hur ofta vi ses, men en till två gånger i månaden brukar vara ett lagom intervall.

Samtalen fokuserar på att hitta ett mer autentiskt ledarskap för dig. När du njuter och har roligt, då är du som bäst – och då blir också ditt ledarskap hållbart över lång tid.

Jag har god vana av att coacha online och kan erbjuda det som komplement eller alternativ till mottagningsrummet.

Varmt välkommen att höra av dig till katarina.eldin@changetalk.se

katedral_mindre

”Coachning med Katarina innebär en möjlighet att utmana mig själv, både i mitt ledarskap och som person.
Det är ett forum där jag väljer att gå utanför min comfort-zone i både tanke och handling. Men det är också ett forum där jag påminns om, och får träna på, att också vara snäll mot mig själv.
För mig har det visat sig vara en av de svåraste utmaningarna som chef.”
/Sanna Tinglöf, Enhetschef LSS & Socialpsykiatri, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje