Samtalsterapi

Hur går det till?
Samtalsterapin inleds med ett till tre samtal för att gå igenom vad du önskar hjälp med och vad du behöver fokusera på för att nå dina mål. Efter dessa samtal diskuterar vi det fortsatta upplägget.

Ibland räcker några samtal, i andra fall påbörjar vi en fördjupad terapi som kan pågå under lång tid.

Tillsammans kommer vi överens om hur ofta vi ses, vi utgår från dina behov och möjligheter. En del föredrar att ses en gång i veckan andra föredrar något längre intervall.

Vi undersöker tillsammans
I samtalsterapin undersöker vi tillsammans dina inre föreställningar, känsloreaktioner och relationsmönster. Det gör vi för att skapa förståelse kring de svårigheter som du upplever idag.

I terapirummet får du möjlighet att på ett tryggt sätt tillsammans med mig upptäcka och ifrågasätta invanda förhållningssätt och pröva nya. Tryggheten är ofta avgörande för att våga utforska och närma sig det som skaver i dig.

Samtalsterapi gör att du kommer i kontakt med dina känslor och kan ta dem på större allvar. Det hjälper dig att leva mer som du själv vill och få en tydligare riktning i livet.

Varmt välkommen att höra av dig till katarina.eldin@changetalk.se

”Jag upplever att Katarina kunde förklara olika händelser jag berättade genom teoretiska modeller som gjorde att jag fick mer förståelse kring olika beteenden jag hade. Jag kände att jag kunde se vissa händelser utifrån vilket har hjälpt mig att få syn på vissa beteenden jag har. Jag kände mig trygg i rummet med Katarina och skulle varmt rekommendera henne!”
/Malin