Välkommen på samtal. 

Affektfokuserad psykodynamisk terapi- att bringa reda i känsloröran. Hur får jag kontakt med mina genuina känslor och behov?

 Anknytning och affektregelring-  hur blev jag som barn mött och hjälpt i mina känslor och hur påverkar det mig idag?

KBT- att bringa reda i tankesnurret. Hur på verkar mina tankar mina känslor och beteenden? 

Samtal med unga- 

Ätstörningar- 

Föreläsningar- 

Jag är ansvarsförsäkrad och har tystnadsplikt.

Varmt välkommen att höra av dig till katarina.eldin@changetalk.se