Kognitiv beteendeterapi

Jag är även utbildad i KBT. En grundtanke inom KBT är att förändrade tankemönster både kan skapa känslomässiga förändringar och beteendeförändringar.

Syftet med KBT är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som kan tänkas skapa psykologiska problem med mer hjälpsamma. Jag har möjlighet att jobba integrerat med både AFT och KBT om det skulle passa bättre för din process.

Några exempel på områden som vi kan jobba med i terapin

  • Problem att uppmärksamma känslor och uttrycka behov
  • Ätstörningsproblematik/ kroppsproblematik
  • Självkritik och självhat
  • Självomsorg och självmedkänsla
  • depression, tvång och fobier
  • relationsproblem
  • utmattningssyndrom
  • sömnproblem