Affektfokuserad psykoterapi

I affektfokuserad psykoterapi så hjälps vi tillsammans åt att bli mer tillåtande mot alla känslor, även de som är svåra, och skapar förståelse för bakgrunden till svårigheterna.

Jag arbetar med affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT). Affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi är baserad på modern psykodynamisk teori och metod, forskning om känslor och anknytning samt principer hämtade från inlärningspsykologi.

Fokus i AFT är inte att slippa alla jobbiga känslor, målet är att kunna ta hand om jobbiga känslor så att rädslan för dem inte styr ditt liv. Ofta behövs träning i att minska självkritiken och att öka självomsorgen. Att bli din egen vän i nöd i stället för att undvika dig själv.

I AFT jobbar vi tillsammans och en trygg relation med mig är grunden för att kunna närma oss det skrämmande. Tillsammans kommer vi överens om hur vi ska arbeta och mot vilka mål.

Några exempel på områden som vi kan jobba med i terapin

  • Problem att uppmärksamma känslor och uttrycka behov
  • Ätstörningsproblematik/ kroppsproblematik
  • Självkritik och självhat
  • Självomsorg och självmedkänsla
  • depression, tvång och fobier
  • relationsproblem
  • utmattningssyndrom
  • sömnproblem