Ätstörningar

Upplever du att tankar kring mat, träning och kroppen börjar ta över dina tankar och känslor? Att ditt liv styrs mer av strikta regler än av livsglädje och spontanitet?

Då gäller det att stoppa i tid – och det kan jag hjälpa dig med. 

Under många år har jag arbetat praktiskt och metodiskt med underviktsproblematik/anorexia, bulimi och hetsätning. Jag vet hur stort lidandet är för både den drabbade och de anhöriga. 

Jag erbjuder samtalsstöd både till dig med ätproblem och till anhöriga. Tillsammans lägger vi upp en passande plan.

Varmt välkommen att höra av dig till katarina.eldin@changetalk.se

”Katarina har hjälpt mig enormt mycket i min behandling för min ätstörning. Hon har varit en trygg hand att hålla i när jag har behövt, och en knuff framåt när det har varit nödvändigt. Ett stort plus för sin flexibilitet, då vi gick över från att ha fysiska samtal till zoom-samtal när jag flyttade till annan ort. Jag kan varmt rekommendera Katarina!” 
/Maja

Observera att du också kan söka hjälp hos Mandometerklinikerna, som jobbar på uppdrag av Region Stockholm, eller skriva en ”egenanmälan” till Stockholms centrum för ätstörningar

För lindrigare ätstörningar kan du även få hjälp via din vårdcentral. Föreningen Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar – erbjuder många olika former av stöd till drabbade och dess anhöriga.