Patientsäkerhet

Evidensbaserade metoder

Jag arbetar med evidensbaserade metoder. Affektfokuserad psykodynamisk terapi och kognitiv beteende terapi har forskats på i många år och det finns evidens för att de är effektiva i arbete med patienter.

Handledning av leg. psykoterapeut

För att du ska känna dig trygg när du går i terapi handleds jag av en legitimerad psykoterapeut som har många års erfarenhet som psykoterapeut och handledare.

Jag är ansvarsförsäkrad och har tystnadsplikt.