Anknytning - vår trygghet i relationer

Anknytning handlar om hur vi som barn fått lära oss att uttrycka våra behov.

Om vi vuxit i en miljö med förutsägbarhet och förståelse blir vi ofta mer trygga som vuxna. Då har vi lättare att sätta ord på känslor och är ofta mer tillfreds i våra relationer.

Om vi däremot vuxit upp i en miljö där känslor på olika sätt försummats hittar vi omedvetet strategier för att stå ut, även om de strategierna inte är bra för oss på sikt.

En strategi kan vara att fokusera på andras behov och känslor och se dem som viktigare än sina egna, samtidigt som man lägger stor vikt vid att klara sig själv och inte behöva andra.

En annan strategi kan vara kontroll på andra och överdrivet fokus på relationer. Man uttrycker sin hjälplöshet för att vara säker på att inte bli övergiven.

Dessa strategier gör det svårare för dig som vuxen att skapa nära och genuina relationer både till dig själv och andra. De skapar låsningar som i sin tur orsakar inre oro och stress.

I psykoterapin hjälps vi åt att luckra upp låsningarna. Så att vi lättare kan hålla kvar vårt eget perspektiv och förstå andras perspektiv samtidigt. I terapin är målet att bli trygg.